None

Hoe dieper we Python onderzochten, hoe enthousiaster!

01-09-2015 Eric Klaasse

In dit artikel vertelt Eric Klaasse, technisch directeur van CloudSuite, waarom CloudSuite koos voor de programmeertaal Python. Dit in navolging van een interessant artikel in NRC.Next over de historie van Python en de oprichter Guido van Rossum op 2 maart 2015.


Hoe het begon

In 2010 schreven Okko Huisman, algemeen directeur CloudSuite, en ik een business plan met één duidelijk doel voor ogen. We wilden een nieuw state-of-the-art e-commerce systeem ontwikkelen die geschikt moest zijn voor zowel B2B- als B2C-omgevingen en alles wat zich daar tussen begeeft. Toekomstige klanten moesten kunnen werken met een flexibel order management systeem gebaseerd op ERP en onze programmeurs moesten eenvoudig en snel koppelingen kunnen maken met externe en bestaande systemen van klanten. Alle data moest worden opgeslagen in 1 database waar alle programmatuur gebruik van maakt. In eerste instantie was ons businessplan voornamelijk commercieel en functioneel van aard; de te gebruiken techniek kwam daarna.


Onze zoektocht naar een ontwikkelomgeving

We hadden nadat we het businessplan hadden opgesteld nog geen ontwikkelomgeving gekozen, dus begon onze zoektocht. De keuze tussen de verschillende ontwikkelomgevingen leek in eerste instantie te gaan tussen .Net, PHP of Java. Dit had te maken met onze gestelde eisen als: de mogelijkheden van web-ontwikkeling en object-georiënteerd ontwikkelen, het toepassen van bestaande en beschikbare componenten (liefst in een open source community), de keuzevrijheid in databases, een eenvoudige leercurve voor nieuwe ontwikkelaars (waarbij Java al afviel) en een grote beschikbare community. Ook zochten we naar een slim framework (de onderliggende structuur van alle programmatuur waarop je ontwikkelt) en de mogelijkheid tot agile ontwikkelen, ofwel: stap voor stap (iteratief) tot het uiteindelijke resultaat te komen.


"Leuk detail is dat de programmeertaal is ontwikkeld door een Nederlander, Guido van Rossum”


De oplossing: Python ERP

Toch vielen .NET, PHP en Java af, omdat wij in onze zoektocht stuitten op het Python ERP framework. Wij waren direct zeer gecharmeerd. Over Python hadden we nog niet nagedacht, maar hoe dieper wij deze taal onderzochten des te enthousiaster we werden. De door ons gestelde eisen werden ruimschoots ingevuld door Python. Het Python ERP framework heeft standaard een basale structuur voor een ERP- en financieel systeem waarop eenvoudig verder kan worden ontwikkeld. Daarnaast is de taal in eerste instantie gemaakt om met zo min mogelijk instructies een maximaal resultaat te behalen. Dit komt ten goede aan performance en foutreductie.


Veel voordelen

Als procedureel ontwikkelaar is het omarmen van een object georiënteerde programmeertaal een hell of a job, maar door de slimme en eenvoudige syntax van Python is het ook mij gelukt. De leercurve voor nieuwe medewerkers is vergeleken met andere talen kort te noemen. Met Python heeft CloudSuite een uitgebreide suite van software-producten uitgebouwd. Dat werd binnen die korte tijd eigenlijk niet voor mogelijk gehouden.


Een taal met Nederlandse wortels

Leuk detail is dat de programmeertaal is ontwikkeld door een Nederlander, Guido van Rossum, die inmiddels de technische scepter zwaait bij Dropbox. Hij en een groot team open source ontwikkelaars werken nog steeds verder aan de programmeertaal. Inmiddels is er een enorme grote hoeveelheid componenten beschikbaar, die worden gebruikt door grote en toonaangevende bedrijven als Google, Youtube, Dropbox en vele anderen.