None

Elke klant een uniek assortiment

30-11-2015 Eric Klaasse

Elke e-commerce-manager wil volledige grip op het koopgedrag van zijn klant. Daarbij is er behoefte aan het bepalen van een specifiek assortiment per klant. Inmiddels kunnen wij inspelen op deze behoefte door gebruikers die inloggen op de webshop een exclusief assortiment te geven. De navigatie- (boom)structuur wordt zelfs dynamisch aangepast aan het assortiment van de klant.


Dynamische assortimentsstructuur

Een dynamische assortimentsstructuur maakt het mogelijk om klanten eigen producten uit het totale assortiment te laten zien. Zodra de bezoeker inlogt op de webshop wordt alleen het assortiment met producten getoond dat gekoppeld is aan zijn of haar account. Om een voorbeeld te geven: aan de ingelogde ‘User X’ hebben we een beperkt productaanbod toegewezen, terwijl we voor de ingelogde ‘User Y’ het complete aanbod bieden. Daardoor is de navigatiestructuur van User X beperkter dan die van User Y.Foto: Aan ‘User Y’ (links) is het totale assortiment toegewezen, terwijl ‘User X’ (rechts) een beperkt assortiment te zien krijgt, en dus ook een beperkte navigatiestructuur. 


CloudSuite gaat een stap verder

Zodra we de dynamische assortimentsstructuur konden toepassen, konden we een stap verder gaan en onze klant veel functionele voordelen bieden.


Voordeel 1: Navigatie- (boom)structuur aangepast aan assortiment klant

Ons e-commerce systeem is zo ontwikkeld dat de standaard navigatie- (boom)structuur on the fly wordt aangepast aan het assortiment van de klant. Dus alle vertakkingen waar vanwege het beperkte assortiment geen producten onder hangen worden niet aan de klant getoond. Hiervoor hebben wij een algoritme ontwikkeld die in staat is om deze exercitie razendsnel uit te voeren.


Voordeel 2: Assortimenten koppelen aan specifieke klanten

Met ons systeem kunnen assortimenten eenvoudig worden gekoppeld aan specifieke klanten of klantgroepen.


Voordeel 3: Exclusieve assortimenten

Hiermee kunnen bepaalde producten exclusief aan klanten worden gekoppeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: ‘dit product is specifiek gemaakt voor...’.


Voordeel 4: Producten uitsluiten voor bepaalde klantgroepen

Klantgroepen kunnen uitgesloten worden voor specifieke producten. Dit is handig als je wilt dat bepaalde klanten een klein deel van jouw voorraad niet mogen bestellen.


Voordeel 5: Producten met autorisatie

Autorisatie-assortimenten bevatten producten waarvoor de gebruiker toestemming moet vragen aan de supervisor alvorens de bestelling kan worden geplaatst.


Voordeel 6: Tags per klantgroep

Tags zijn verzamelingen van producten die speciaal onder de aandacht worden gebracht. Een goed voorbeeld zijn milieuvriendelijke producten en aanbiedingen; slechts de producten uit de tag worden getoond.


Voordeel 7. Overrulen uitsluiting- en autorisatie-assortimenten

Per webshop kan de hoofdgebruiker optioneel kiezen voor het overrulen van uitsluiting- en autorisatie-assortimenten. 

Stel, aan een gebruiker zijn 100 producten toegewezen die vrij besteld kunnen worden van de totale 20.000 producten uit de webshop. Op het moment dat de gebruiker ook toegang wil tot de overige 19.900 producten, dan zal hij autorisatie moeten opvragen bij de supervisor. Wij bieden in zo’n geval de mogelijkheid om het assortiment van de gebruiker (100 producten) te overrulen door het totale assortiment (20.000 producten). Vervolgens kan het volledige assortiment -inclusief de 100 artikelen- worden opgenomen als autorisatie-assortiment. 


Het heeft Tijmen Mulder -senior webdeveloper bij CloudSuite- en mij veel tijd gekost om uit te denken hoe onze software deze complexiteit technisch ingevuld zou moeten worden. Maar die tijdsinvestering geeft nu veel voordelen.